DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

Değerleme yöntemleri literatürde oturmuştur. Değerleme, değerlemecinin tutarlılığı ve noktasından virgülüne kadar gerekçelendirmesi ile taçlanır.

MARKA DEĞERLETME FORMU

Markanız ne kadar değerli? Markanızı değerletmek için Marka Değerletme Formumuzu doldurun, marka değerleme uzmanlarımız marka değerinizi belirlesin.

FİKRİ VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ VE FİNANSMAN

Fikri mülkiyet varlıklarını değerlemek ve bilançoda veya bilanço ekinde raporlamak, borçtan öz kaynaklara ve varlık transferine kadar bir dizi finansman seçeneğine erişimde avantaj sağlar.

Referanslar