MARKA DEĞERİ VE BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız denetim, işletmelerin ticari ve mali işlemlerinin önceden belirlenmiş yasal, ticari veya performans kriterlerine uygun yürütülüp yürütülmediğinin araştırılmasıdır.
İşletmelerin bu kriterlere uygun yönetilip yönetilmediğinin anlaşılabilmesi için marka değerini oluşturan her unsur da denetime tabi tutulmalıdır. Bunun için öncelikle işletmelerin marka stratejilerini oluştururken hedefledikleri marka değeri belirlenmeli ve ne oranda bu değere ulaşıldığı veya ulaşılamadıysa nedenleri marka değerlemesi bakış açısıyla denetlenmelidir. 
Marka değerini  analizlerine dahil eden denetim raporu, işletme performansının ölçülmesinde çok önemli bir verinin de analiz edilmesini sağlamış olacaktır.

Yrd.Doç.Dr. Ali İhsan Özgür Çilingir
Marka Değerleme Uzmanı
Tel: +90 0212 853 47 52

Referanslar